Tel:  0535-8332060

        0535-8332061
Fax:  0535-8332060

         0535-8332061
Zip Code: 265403
E-mail:
sales@dtyinglun.com
Url: www.dtyinglun.com
Add: Zhangxing Town Industrial Park, Zhaoyuan, Yantai, Shandong, China